Sistem Informatic Suport pentru Managementul CalitatiiLogin
  • Introducere
  • Specializare
  • An studiu
  • Materii obligatorii
  • Materii optionale
  • Materii facultative
  • Generare chestionar

Evaluarea activitatii de catre studenti este o parte esentiala a procesului de evaluare a calitatii serviciilor educationale. Chestionarul ce urmeaza este destinat identificarii opiniilor studentilor care au participat la activitatile disciplineelor din anul mentionat.

Toate raspunsurile sunt confidentiale.

Selectati o singura varianta, care corespunde opiniei dvs., referitor la fiecare dintre afirmatiile de mai jos, folosind urmatoarea scala:

1 2 3 4 5
Total dezacord Dezacord Neutru Acord Total acord

Chestionarul propriu zis este structurat in trei sectiuni principale:

  1. Intrebari initiale necesare configurarii chestionarului propriuzis (specializare, an de studiu, profesori cu care ati interactionat, etc)
  2. Chestionarul efectiv privind evaluarea cadrelor didactice selectate la punctul 1.
  3. Intrebari pentru incadrarea dumneavoastra intr-o categorie a esantionului (sex, prezenta la cursuri, palier de medii, etc)
Va rugam sa introduceti codul de securitate primit in vederea completarii acestui chestionar: